Bestuurswisseling Stichting Helderland

Begin juni 2019 werd door Maarten PD0MZ en Marjan PD0MAR aangegeven dat zij om persoonlijke redenen uit het bestuur van de Stichting VRZA Helderland e.o. wensten te gaan. Daar zij de enige bestuursleden in deze stichting waren en deze noodzakelijk is om het huurcontract van het Bunkerhuisje mogelijk te maken, was het zaak om hiervoor opvolgers te vinden. (Het huurcontract met de gemeente Den Helder vereist een inschrijving van de KvK. Onze vereniging is onderdeel van de landelijke vereniging VRZA die hun KvK nummer hiervoor niet beschikbaar stellen).

Het meest logisch was dat dit door de voorzitter en penningmeester van de vereniging VRZA Helderland e.o. overgenomen zou worden. Dit was bij de start van het bunkerhuisje n.l. ook het geval dat voorzitter en penningmeester voor stichting en vereniging dezefde personen waren. Daar de huidige penningmeester van de vereniging aangaf deze taak er liever niet bij te willen hebben is aan de secretaris van de vereniging gevraagd om penningmeester/secretaris van de stichting te worden. Na een goed plan van aanpak zijn de eerste stappen reeds succesvol uitgevoerd en zullen de noodzakelijke opvolg acties zo eind oktober 2019 afgerond zijn.
Het bestuur van de Stichting VRZA Helderland e.o is vanaf 18 juli 2019 als volgt :

Voorzitter : PA7X – Jan H Kanon
Penningmeester/Secretaris : PD0RH – Ruud Hoogerhuis

Het nieuwe bestuur bedankt Marjan en Maarten voor de 4 jaar dat zij zitting hebben gehad in het stichting bestuur teneinde het bunkerhuisje voor de Vereniging beschikbaar te hebben gekregen en gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *