Verkiezing nieuwe Voorzitter

Het bestuur vraagt u aandacht voor het onderstaande:

Hierbij doen wij een oproep aan de leden voor de opvolging van onze huidige Voorzitter Jan PA7X, daar deze zich niet herkiesbaar stelt voor een volgende termijn. Na 4 jaar zullen wij tijdens de ALV vooralsnog gepland op 14 Januari 2022 volgens de statuten een nieuwe voorzitter moeten kiezen. U kunt zich verkiesbaar stellen door u aan te melden via email (vrza.pi4adh@gmail.com) waarin u aangeeft beschikbaar te zijn voor deze functie.

Namens het bestuur Helderland,

Ruud PD0RH

Secretaris VRZA afd. Helderland e.o.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *