Verenigingsavond druk bezocht!

Even weer wat nieuws van PI4ADH

Op 8 april was er weer eens een mooie opkomst op de vereniging. Ik heb 18 koppen geteld.
Richard PD9WTN trakteerde op gebak ivm zijn 50ste verjaardag. Bij deze nog bedankt daarvoor en van harte gefeliciteerd!

Met de ALV waren er, zoals meestal het geval, wat minder mensen. Op die avond is Marjan PD0MAR, die tot dan ad interim als secretaris fungeerde, officieel verkozen voor die functie. Hiermee is het bestuur weer voltallig en kijken we weer verwachtingsvol uit naar de komende activiteiten.
Wat speelt er momenteel?
-Richard heeft een D-Star hotspot op de club in bedrijf gesteld, deze staat tijdens de clubavonden aan.
-De materiaalgroep is bezig om alle apparatuur te registreren en te labelen.
-Vanaf 23 april zijn we weer bij de VRZA Radiokampweek, welke dit jaar vanaf  Recreatiepark de Lucht in Renswoude plaatsvind.
Op zaterdag 30 april is daar ook de radiomarkt. Volgend jaar zal dat weer met hemelvaart zijn.
-Op 28 mei willen we ook de Friesche Radiomarkt Beesterzwaag bezoeken.
-Er zal weer de nodige aandacht aan onderhoud van het gebouw, het terrein er omheen en antennepark geschonken worden. Hou hiervoor de Facebook pagina VRZA afd Helderland en/of de mail in de gaten wanneer er gewerkt wordt en we handjes kunnen gebruiken.
Tot ziens in het bunkerhuisje!
Peter PA3CPI

Reacties zijn gesloten.