ALV VRZA Helderland

Op 26 januari vindt om 20:00 uur de jaarlijkse ALV weer plaats.
Alle leden en Bunkerleden zijn hierbij uitgenodigd.
De voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar, de functie van secretaris is ook vacant.
Eventuele gegadigden kunnen zich tot een half uur voor aanvang ALV aanmelden.
Wij hopen op een hoge opkomst.

Reacties zijn gesloten.